Wie zijn wij

Caroline van Egmond

Drijfveren en passie

Het meest verwonderlijke vind ik nog steeds hoe krachtig onze mind is en hoe moedig en sterk ons lichaam is om stappen te zetten naar evenwicht, naar stabiliteit, met nieuwe inzichten die vreugde in het leven en in het werk geven. Dat heb ik zelf vaak moeten en mogen ervaren, dat is wat en wie ik ben. Het leren werken met eigen mogelijkheden, oude processen en strategieën leren herkennen en daarin een nieuwe ontwikkeling gaan doormaken, dat begeleiden, dat is mijn passie.  Als bedrijfsmaatschappelijk werker en traumacoach is het voor mij elke keer weer de uitdaging in het samen kijken waar de balans ligt, welke gedrag gezond is en functioneel en welke factoren daarin belemmeren. Daarin een rol mogen innemen, mee kunnen denken en bewegen, advies kunnen uitbrengen, dat is mijn kracht. Het kunnen overzien, de balans zoeken in vermogen en afstemming, dat is waar het wat mij betreft om gaat.

Het leeuwendeel van ons menselijk lijden heeft m.i. betrekking op liefde en verlies. Mensen helpen de realiteit van het leven te erkennen, ervaren en te verdragen, met alle daarbij behorende genoegens en diepe teleurstellingen, dat is mijn doel. Daarbij blijf je zelf de deelnemer aan je eigen genezingsproces.

Het voelen, benoemen en vaststellen waar de pijn zit, waar het niet ging zoals je verwacht had, dat zijn de eerste stappen naar herstel. Daarin zie ik mijn rol aan de zijlijn van dit proces. Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden, kansen, en het maken van eigen keuzes, zo ook in ziekte en in het herstellen daarvan.

Achtergrond en ervaring

Sinds 1983 ben ik werkzaam in de complexe psychische problematiek. Daarin heb ik vele paden bewandeld waarbij ik werkzaam ben in de verslavingszorg en dubbele diagnostiek, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de traumaopvang, het casemanagement, en in het opzetten en uitvoeren van trainingen.

Ik heb voor diverse arbodiensten gewerkt, voor justitie, en in de gezondheidszorg. Daarnaast blijf ik mezelf voortdurend ontwikkelen door opleidingen te volgen en wetenschappelijke methoden (Evidenced Based) te gebruiken. Diverse vervolg opleidingen, na mijn afstuderen als Master Social Work, zoals chronisch stress coach (CSR), herstel na rouw en verlies, opvang schokkende ervaringen, gedragsmanagement (CGT en ACT) en in het behandelen van complexe psychische problematiek geven me boddy en dragen eraan bij snel te kunnen analyseren en acties te kunnen inzetten.

Naast kennis op cognitief gebied werk ik graag lichaamsgericht. Momenteel specialiseer ik mij als traumatherapeut. Deze opleiding koppelt ons functionele brein aan het trauma in ons lichaam. Dit maakt het voor mij mogelijk nog specifiekere koppelingen te leggen tussen ziekte (hoofd en lijf) en herstel.